اسرار حیات

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ اسرار حیات خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

اگر خيلي ضعيف هستيد خودتان را بدين وسيله فربه كنيد .

گرچه اغلب دوشيزگان و بانوان مقيد هستند كه لاغر شوند كه از مد روز نيافتند و آنقدر به خود گرسنگي ميدهند تا اينكه ويتامينهاي بدنشان كاسته شده و خود را مستعد ابتلا به هر گونه امراض مي كنند . چنانچه عقيده شان بر اين قرار گرفت كه مجددا فربه و قوي گردند . بدستورات زير عمل كنند .:

اول – استفاده از مواد نشاسته اي و خوردن نان خامه اي روي غذاي چرب .

دوم – استعمال عطرهاي موافق

سوم – خوردن غذاهائي كه از آن خون صالح توليد مي شود از قبيل خوردن يونجه با شكر و مداومت با آن

چهارم – خوردن گوشت بره بريان كرده و حليم و نخود آب گوشت كبك و مرغ و گوشت بزغال شير ماست دوغ تازه نان و انگور سفيد ( انگور را روي غذاي گوشتي چرب نخورند ناشتا ميل كنند )

پنجم – استحمام يكروز در ميان ، بدن را چاق و گوشت تازه مي روياند و رافع بلغم و صفرا هم مي باشد و با معده خالي و پر هم حمام رفتن مضر است بايستي اندك چيزي در معده باشد و از آب سرد خارج شدن درد بدن را زايل و اعصاب را هم تقويت مي كند .

ششم – پنير با مغز گردو بدن را فربه و پوست را لطيف و نرم و معده را تقويت مي نمايد .

هفتم – چهار عمل است كه قلب را شادمان  و جسم را فربه مي سازد : الف – استشمام  بوي خوش  ب- پوشيدن لباس نو نرم از كتان در زمستان و در تابستان كتان شسته شده   ج- نوشيدن عسل كه معده را سبك مي سازد و به پوست بدن و قلب شادابي مي بخشد   د- خوردن خربزه شيرين بشرط اين كه در آن روز از خوردن نمك خودداري كنيد .

هشتم – برگ شنبليله با آرد گندم و شكر و عسل جهت فربهي بدن مفيد است .

نهم – انجير كثير الغذا تر از ساير ميوه ها است لطيف ، محلل و فربه كننده بدن خصوصا چهل روز صبح ناشتا با قدري باديان رومي مصرف شود .

مجاري غذا را گشاد و بدن را اق و فربه مي سازد و هم چنين بادام با مغز پسته و شير خورده شود جهت بدنهاي ضعيف بسيار مفيد است .

دهم – زنيان با باديان رومي 15 گرم از هر دو در 412 گرم شير و 35 گرم قند باعث افراط فربهي است .

يازدهم -  گوسفند در طبيعيت گرم و تر خواص يكساله و دوساله آن كه فربه باشد . خصوصا گوشت گردن و شانه و اطراف آن از ساير اعضا سريع الهضم تر و كثير الغذا تر و مولد خون و مقوي و فربه كننده مي باشد و بهتر از همه اعضا داخلي  گوسفند از قبيل : دل جگر و قلوه ، خوش گوسفند ، سيرابي ، شيردان ، است كه مقوي دل كبد معده و كليه ها است و خوردن گوشت مخلوط با سركه و عسل كه مداومت بر خوردن آن و غذا فقط  منحصر به همين باشد خيلي مقوي و فربه كننده بدن است و مانع غشي و رافع طپش قلب و لاغري است و هم چنين تخم مرغ با اندك كندر و انزروت جهت چاقي بي نظير است .

[ یکشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۶ ] [ 4:51 ] [ سيده فاطمه میر عیسی خانی ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه